فیلم | ماشین بدون راننده چند نفر را زیر گرفت!

آخرین فرصت به‌روز رسانی اطلاعات برای ناشران در طرح تابستانه
راننده بی احتیاط بدون اطمینان از وضعیت ترمزها، از خودروی خود پیاده می‌شود و خودرو بدون راننده بعد از به حرکت درآمدن در سرازیری دو عابر پیاده را زیر می‌گیرد.

آخرین فرصت به‌روز رسانی اطلاعات برای ناشران در طرح تابستانه