تصمیم جنجالی مجلس اوکراین در حذف زبان روسی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور

آخرین عکس‌ها و خبرها از فصل دوم «لیسانسه‌ها»
مجلس رادای اوکراین با تصویب قانونی استفاده از زبان روسی در شبکه های تلویزیونی این کشور را حذف و یا تا اندازه زیادی کاهش می دهد

آخرین عکس‌ها و خبرها از فصل دوم «لیسانسه‌ها»