ترامپ: پیشرفت قابل توجهی در روابط با چین صورت گرفته است

آخرین روزهای تمرین «محفل بی‌عاری»
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت: پیشرفت قابل توجهی در روابط با چین صورت گرفته است.

آخرین روزهای تمرین «محفل بی‌عاری»