طرحی ارزان قیمت برای خانه‌دار کردن مردم

آخرین خبر درباره قیمت پژو ۲۰۰۸
ایسنا نوشت: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. او از دولت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه‌دار کردن مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.

آخرین خبر درباره قیمت پژو ۲۰۰۸