صنایع دستی در ویترین هتل های فارس جا خوش می کنند

آتش نشانی شیراز برای ساخت ایستگاه های استاندارد بودجه میخواهد
«خبرجنوب» نوشت:رئیس جامعه هتلداران فارس گفت: هتل ها و مراکز اقامتی استان فارس به ویترین های صنایع دستی مجهز می شوند.

آتش نشانی شیراز برای ساخت ایستگاه های استاندارد بودجه میخواهد