بزودی اولین قطار از همدان عازم مشهد خواهد شد

آتش سوزی جنگل‌های شهرستان بویراحمد مهار شد
استاندار همدان گفت: قطار همدان بزودی با انتقال خانواده شهدا و خبرنگاران به مشهد مقدس رسما وارد شبکه ریلی کشور می شود.

آتش سوزی جنگل‌های شهرستان بویراحمد مهار شد